Christmas String Quilt

Christmas String Quilt

Blogged : suleon.blogspot.de/2012/12/christmas-string-quilt.html
snow swirl quilting

Kona Cotton White
Riley Blake, Alpine Wonderland – Poinsettia in green
Moda – Kate Spain – Joy – Spots red
Riley Blake – Santas Workshop – Snowflake Blue
Riley Blake – Santas Workshop – SnowflakeWhite

Sag Hallo - Say hello :)